Leverkanker behandeling

De leverkanker behandeling is afhankelijk van een aantal factoren. De grote van de tumor, eventuele doorgroei of uitzaaiingen zijn afhankelijk voor de behandeling die de dokter suggereert. Een andere belangrijke invloed is het stadium van de ziekte. De dokter stelt een behandeling voor op basis van het stadium van de tumor.

De twee soorten van behandelingen

– Curatieve behandeling. Deze behandeling is om de patiënt te genezen van leverkanker. Bij deze leverkanker behandeling vindt altijd een operatie plaats. Tevens is het mogelijk dat de operatie gepaard gaat met een extra bijkomende behandeling.

– Palliatieve behandeling. Een palliatieve behandeling is een behandeling om de tumor te remmen. Genezing is lastig, maar de patient ondervind minder klachten en de ziekte zal afremmen.

Mogelijke primaire behandelingen

Na de behandeling moet voldoende gezond werkende leverweefsel overblijven. De geschikte behandelingen worden hieronder weergegeven.

Operatie
Kwaadaardige tumoren worden door middel van een operatie verwijderd. Een gedeelte van de lever wordt verwijderd maar er blijft voldoende over om te functioneren. Het is mogelijk dat de lever weer aangroeit.

Bestraling
Bestraling staat onder de doktoren bekend als stereotactische radiotherapie. Deze leverkanker behandeling wordt toegepast wanneer de tumor in een vroeg stadium is en geen uitzaaiingen heeft. Met straling wordt heel precies de tumor bestraald. Voordat bestraling kan worden toegepast wordt eerst een MRI-scan gemaakt om de leverkanker duidelijk te aanschouwen.

Chemotherapie
Chemotherapie is een behandeling die veel voorkomt en waarvan u vast wel eerder heeft gehoord. Het is een behandeling met medicijnen om de tumor te remmen. Deze behandeling wordt niet alleen toegepast bij leverkanker.

transarteriële chemo embolisatie
Beter bekend als TACE. Hierbij wordt de bloedtoevoer naar de tumor onderbroken zodat geen zuurstof naar de tumor vloeit. Op den duur zal de tumor afsterven. Deze behandeling kan gecombineerd worden met chemotherapie of bestraling. Door behulp van een slangetje aan te brengen via de lies worden de bloedvaten eromheen naar de tumor onderbroken.

Levertransplantatie
Aan levertransplantatie zitten strenge eisen waardoor niet iedereen in aanmerking komt. Patienten met leverkanker komen wel in aanbod wanneer er sprake is van een beperkt aantal kleine tumoren. Tevens mogen geen uitzaaiingen voorkomen.

Cryochirurgie
Cryochirurgie is een behandeling waarbij door middel van een vriesstaaf de tumor wordt bevroren. De vriesstaaf wordt door de buikwand ingebracht en gericht op de tumor. Door de bevriezing sterven de kankercellen.

Radiofrequente thermoablatie
Makkelijker gezegd RFA. RFA heeft het zelfde princiepe als een cryochirurgie, alleen gebruikt de dokter geen vriesstaaf maar door een klein staafje die de kankercellen verbrand. De kankercellen zijn niet opgewassen tegen de hitte en zullen afsterven.

Propecia behandeling
Geen last meer van haaruitval en het verbeterd uw haar kwaliteit. Alle informatie over propecia of als u propecia wilt, dan kunt op de pagina propecia verdere informatie vinden.

Mogelijke secundaire behandelingen

Secundaire behandeling worden toegepast om de ziekte te remmen. De voorgaand genoemde leverkanker behandelingen kunnen ook bij uitzaaiingen worden toegepast. De volgende twee behandelingen kunnen extra worden toegepast.

Leverperfusie
Het doel van een leverperfusie is de lever te isoleren van andere organen. Het isoleren gebeurd aan de hand van een operatie. Vervolgens wordt een hoge dosis chemotherapie door de lever geleid.

Stent
Een stent is een klein buisje en kan geplaatst worden de galkanalen in de lever. Een andere naam is een endoprothese. De stent wordt toegepast om de galafvoer te herstellen waardoor symptomen als geelzucht verdwijnen. Voor de symptomen van leverkanker zie symptomen.