SIR-Spheres® Y-90 harsmicrosferen vormen een goed verdragen alternatief voor standaardtherapieën voor inoperabele primaire leverkanker

Sirtex Logo / Sirtex LogoSirtex heeft vandaag bekendgemaakt dat het Britse National Institute for Health and Care Excellence (NICE) een nieuwe Medtech Innovation Briefing (MIB)[1] heeft uitgegeven waarin staat dat artsen en opdrachtgevers van het National Health Service (NHS) SIR-Spheres yttrium-90 (Y-90) harsmicrosferen als een alternatief voor standaardtherapie met transarteriële chemo-embolisatie (TACE) of sorafenib kunnen overwegen voor de behandeling van patiënten met inoperabele primaire leverkanker (hepatocellulair carcinoom of HCC).

Het nieuwe NICE MIB stelt dat patiënten met inoperabele HCC slechte vooruitzichten en beperkt effectieve behandelingsmogelijkheden hebben, en dat bewijs uit bestaand klinisch onderzoek suggereert dat SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen even doeltreffend zijn als zowel TACE als sorafenib.

Een van de specialisten van MIB merkte op dat SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen ook beter worden verdragen dan TACE, met minder gevallen van post-embolisatie syndroom en kortere ziekenhuisopnamen.

De nieuwe MIB verklaart ook dat in tegenstelling tot TACE, dat meerdere procedures vereist, of sorafenib, een medicatie die dagelijks moet worden genomen, de meeste patiënten die met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen worden behandeld, meestal slechts één enkele behandeling nodig hebben. SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen zijn een innovatieve vorm van lokale radiotherapie waarbij doorgaans 30-40 miljoen uiterst kleine radioactieve deeltjes rechtstreeks, via de bloedtoevoer, aan levertumoren worden afgeleverd. Dit maakt een gelijkmatige verdeling van radioactiviteit rond en in de tumoren mogelijk en spaart tegelijkertijd de normale levercellen. Bij enkele patiënten met inoperabele HCC heeft behandeling met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen de grootte van levertumoren voldoende verminderd om curatieve chirurgie met leverresectie, ablatie of transplantatie mogelijk te maken.

Professor Daniel Palmer van de University of Liverpool and Clatterbridge Cancer Centre zei dat “Deze NICE MIB wordt toegejuicht, omdat het de deur opent voor Britse HCC-patiënten om toegang te krijgen tot SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen als een goed te verdragen alternatief voor andere standaard therapieën. Terwijl belangrijk verder onderzoek met deze technologie al een goed eind op weg is naar voltooiing, kan het nieuwe NICE MIB advies nu in het bijzonder belangrijk zijn voor onze patiënten die TACE of sorafenib niet verdragen of niet in aanmerking komen voor deze behandelingen.”

Patiëntenbelangenbehartiger Andrew Langford, bestuursvoorzitter van de British Liver Trust, zei “Gedurende vele jaren hebben patiënten met inoperabele HCC de beschikking gehad over slechts twee effectieve behandelingsopties. Nu, met de publicatie van de NICE MIB, zullen patiënten een bijkomende optie hebben, in de vorm van SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen. Deze vorm van lokale radiotherapie is minimaal-invasief en wordt goed verdragen door de patiënt.”

Nigel Lange, Chief Executive van Sirtex Europe, zei: “Wij zijn verheugd met de NICE MIB voor de behandeling van inoperabele primaire leverkanker met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen. Deze vorm van kanker is moeilijk onder controle te krijgen en er zijn betere therapieën nodig om patiënten veilig en effectief te behandelen, met speciale aandacht voor de kwaliteit van hun dagelijks leven, wat van groot belang is. Wij werken ook verder om meer sterk bewijs te leveren voor de effectiviteit en veiligheid van onze technologie bij de behandeling van inoperabele HCC. De verwachting is dat de resultaten van de grote SARAH-studie later dit jaar beschikbaar zullen zijn. De werving voor de palliatieve groep van een andere grote HCC-studie, SORAMIC, is voltooid en de resultaten worden verwacht in 2018. De werving voor een derde grote HCC-studie, SIRveNIB, wordt naar verwachting ook dit jaar voltooid.”

Over NICE Medtech Innovation Briefings (MIB’s)
MIB’s zijn in het leven geroepen om opdrachtgevers en personeel in de gezondheidszorg, die het gebruik van nieuwe medische hulpmiddelen en andere medische of diagnostische technologieën overwegen, te ondersteunen. De adviezen worden centraal opgesteld om te voorkomen dat verschillende organisaties eigenhandig dezelfde informatie moeten ontwikkelen, dus om tijd van personeel, moeite en geld te sparen. De ter beschikking gestelde informatie omvat een beschrijving van de technologie, hoe deze wordt gebruikt en de potentiële functie hiervan in het behandeltraject. Een MIB bevat ook een overzicht van relevant gepubliceerd bewijs en een kostenraming van het gebruik van de technologieën. Ze zijn bedoeld om snel en flexibel te zijn en in te spelen op de behoefte aan informatie over innovatieve technologieën. MIB’s worden in opdracht van NHS England ontwikkeld en geproduceerd ter ondersteuning van de “NHS 5 Year Forward View”, meer specifiek als een van de verschillende stappen die innovatie in nieuwe behandelingen en diagnostieken zullen versnellen.

Over het hepatocellulair carcinoom (HCC)
Het hepatocellulair carcinoom (HCC) is de meest voorkomende vorm van primaire leverkanker – kanker die in de lever ontstaat. HCC is de op vijf na meest voorkomende vorm van kanker in de wereld en de tweede meest voorkomende oorzaak van kanker-gerelateerd overlijden[2]. Het treft hoofdzakelijk patiënten met cirrose door allerlei oorzaken, inclusief virale hepatitis en alcoholisme, en komt het meest voor in gebieden waar hepatitis het vaakst wordt vastgesteld, zoals in Pacifisch Azië en Zuid-Europa. HCC kan chirurgisch worden behandeld door resectie of transplantatie met een beperkte kans op langdurig overleven. Deze mogelijkheden zijn echter niet beschikbaar voor de overgrote meerderheid van patiënten. Voor patiënten met inoperabele HCC is het vooruitzicht somber, met een levensverwachting variërend van enkele maanden tot ongeveer twee jaar, grotendeels afhankelijk van de omvang van de tumoren en gesteldheid van de lever op het moment van diagnose[3]. Zoals de NICE Meditech Innovation Briefing over SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen van februari 2016 duidelijk maakt, zijn er slechts enkele bewezen lokale en systemische behandelingsmogelijkheden beschikbaar voor inoperabele HCC. Al bijna tien jaar is er in grote studies geen nieuwe optie met succes getest.

Over SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen
SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen zijn een medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt in een interventioneel-radiologische procedure. bekend als selectieve inwendige radiotherapie (SIRT), of radio-embolisatie, die hoge stralingsdoses direct aan levertumoren afgeeft. De behandeling bestaat uit tientallen miljoenen radioactieve Y-90 harsdeeltjes, die het radionuclide ytrrium-90 (Y-90) bevatten, elk niet groter in diameter dan een mensenhaar. Interventieradiologen injecteren deze harsdeeltjes, of microsferen, in de leverslagader via een katheter die in de dijbeenslagader wordt ingebracht via een sneetje in de lies. SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen raken ingebed in de haarvaten in en rondom de levertumoren, waar zij een hoge dosis bètastraling met een kort bereik (gemiddeld 2,5 mm, maximaal 11 mm) aan de levertumoren afgeven, terwijl het gezonde leverweefsel wordt ontzien. Door het lage soortelijk gewicht van Y-90 harsmicrosferen kan de bloedtoevoer de radioactiviteit gelijkmatig binnen en rond de levertumoren verdelen.

SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen zijn goedgekeurd voor de behandeling van inoperabele levertumoren in Australië, de Europese Unie (CE-markering), Argentinië (ANMAT), Brazilië en meerdere landen in Azië zoals Turkije, India, en Singapore. Het product wordt ook geleverd voor deze toepassing in landen als Hongkong, Israël, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Taiwan, en Thailand. SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen zijn goedgekeurd in de Verenigde Staten (FDA premarket goedkeuring) voor de behandeling van niet-reseceerbare uitzaaiingen in de lever van primaire colorectale kanker in combinatie met intra-arteriële chemotherapie met floxuridine.

Sirtex Medical Limited is een in Australië gevestigd wereldwijd medisch-technologisch bedrijf dat werkt aan de verbetering van de behandelingsresultaten voor mensen met kanker. Ons belangrijkste product is momenteel een vorm van inwendige radiotherapie voor leverkanker, genaamd SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen. Ongeveer 55.000 doses zijn geleverd om patiënten met leverkanker te behandelen in meer dan 900 medische centra in meer dan 40 landen.

Belangrijk leverkankeronderzoek volbrengt inschrijving palliatieve cohort

De palliative Groep van de SORAMIC-studie over de behandeling van lokaal gevorderde primaire leverkanker met SIR-Spheres(R) Y-90 harsmicrosferen gevolgd door sorafenib bereikt het inschrijvingsdoel van 420 patiënten
Prof. Dr. Jens Ricke, hoogleraar radiologie aan de Universiteit van Magdeburg, heeft aangekondigd dat het palliatieve cohort van de pan-Europese SORAMIC-studie[1] dat hij samen met Prof. Dr. Peter Malfertheiner leidt, haar inschrijvingsdoel van 420 patiënten met inoperabele primaire leverkanker (hepatocellulair carcinoom of HCC) heeft bereikt. HCC is wereldwijd de op twee na belangrijkste doodsoorzaak als gevolg van kanker.

SORAMIC is het eerste grote gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek (randomised controlled trial – RCT) dat de werkzaamheid en veiligheid van het combineren van standaard systemische therapie met sorafenib (Nexavar(R), Bayer, Duitsland) en op de lever gerichte selectieve inwendige bestralingstherapie (SIRT) met Y-90 harsmicrosferen (SIR-Spheres(R), Sirtex Medical Ltd, Australië) versus sorafenib alleen vergelijkt voor de behandeling van HCC in het palliatieve cohort. Patiënten met primaire leverkanker die deelnamen aan het palliatieve cohort van de SORAMIC-studie kwamen niet in aanmerking voor resectie of ablatie, en waren geen geschikte kandidaten voor transarteriële chemo-embolisatie (TACE), een interventionele techniek voor lokale behandeling van levertumoren, met chemotherapeutica bevattende bolletjes. De resultaten van de SORAMIC-studie worden in 2018 verwacht.

SORAMIC, wat een acroniem is voor “Sorafenib en Micro-therapie geleid door MRI met Primovist(R) bij patiënten met inoperabele leverkanker”, is een onderzoeker geïnitieerde studie (Investigator-Initiated Trial – IIT). De studie bestaat uit twee onderdelen: het diagnostische deel en het therapeutische deel. In het diagnostische deel van de studie, zullen magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) met contrastvloeistof en computertomografie (CT) worden vergeleken om te bepalen of MRI ten minste vergelijkbaar is met CT voor de detectie van HCC lesies om te helpen bij de besluitvorming over de initiële behandeling en de vervolgbehandeling van de patiënt. Naar aanleiding van de beschikbare resultaten, is er reden om aan te nemen dat MRI met Gd-EOB-DTPA (Primovist(R), Bayer, Duitsland) in staat is om de nauwkeurigheid van de detectie van HCC lesies te verbeteren. Als dit juist is, zou dit de keuze van de juiste behandeling moeten verbeteren. In het therapeutische deel, worden nieuwe combinaties van therapeutische procedures vergeleken met de actuele standaardbehandelingsopties. De palliatieve cohort is voor patiënten met lokaal gevorderde HCC, d.w.z. met uitzaaiingen in botten of lymfeklieren.

SORAMIC gaat door met de werving voor een ander cohort met een curatief oogmerk (bestaande uit radiofrequente ablatie [RFA] plus sorafenib vs. RF plus placebo) en voor de diagnostische substudie.
Prof. Dr. Ricke, directeur van de Kliniek voor Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in Magdeburg, zei dat “sorafenib gedurende de laatste tien jaar, de enige standaardzorg is geweest voor behandeling van patiënten met gevorderde HCC, of HCC die zich buiten de lever heeft verspreid. Wij hopen dat de resultaten van deze grote RCT zullen aantonen dat de combinatie van sorafenib en Y-90 harsmicrosferen een nieuwe behandelingsstandaard kan bieden voor patiënten met HCC die niet in aanmerking komen voor chirurgische resectie of ablatie.”

Sorafenib werd ingevoerd als de standaardtherapie voor patiënten met gevorderde HCC na de resultaten van de cruciale gerandomiseerde, gecontroleerde SHARP-studie, die een voor sorafenib verbeterde mediane overleving 10,7 maanden aantoonde vergeleken met 7,9 maanden voor de placebo-arm.[2]

De multidisciplinaire SORAMIC-studie werd zes jaar geleden, in februari 2010, gestart. Een tussentijdse veiligheidsanalyse gebaseerd op de gegevens van de eerste 40 patiënten die deelnamen aan het palliatieve cohort van de studie lieten zien dat behandeling met Y-90 harsmicrosferen gevolgd door dosisescalatie van sorafenib niet gepaard ging met een verhoogde toxiciteit vergeleken met sorafenib alleen bij patiënten met lokaal gevorderde HCC. Patiënten die werden behandeld met de combinatietherapie profiteerden van dezelfde intensiteit en duur van behandeling met sorafenib als depatiënten in de controlegroep, die alleen sorafenib kregen.[3]
Later dit jaar worden de resultaten van de SARAH-RCT verwacht, waarin de werkzaamheid en veiligheid van sorafenib direct wordt vergeleken met die van Y-90 harsmicrosferen, direct bij patiënten met inoperabele HCC waarbij TACE is mislukt of die dit niet kunnen verdragen. SIRveNIB, een tweede RCT die hetzelfde ontwerp heeft als SARAH, zal naar verwachting eveneens recrutering beëindigen in de loop van 2016.

Over hepatocellulair carcinoom (HCC) 
Hepatocellulair carcinoom (HCC) is de meest voorkomende vorm van primaire leverkanker – kanker die ontstaat in de lever. HCC is de op zes na meest voorkomende vorm van kanker in de wereld en de derde voornaamste kanker-gerelateerde doodsoorzaak.[4] Het treft hoofdzakelijk patiënten met cirrose ten gevolge van verscheidene oorzaken, inclusief virale hepatitis en alcoholisme en komt het meest voor in gebieden waar hepatitis het vaakst wordt gediagnostiseerd, zoals in Pacifisch Azië en Zuid-Europa. HCC kan chirurgisch worden behandeld door resectie of transplantatie met een beperkte kans op langdurig overleven. Deze mogelijkheden zijn echter niet beschikbaar voor de overgrote meerderheid van patiënten. Voor patiënten met inoperabele HCC is het vooruitzicht somber, met een levensverwachting variërend van enkele maanden tot ongeveer twee jaar, grotendeels afhankelijk van de omvang van de tumoren en gesteldheid van de lever op het moment van diagnose.[5] In grote onderzoeken is er al bijna tien jaar geen nieuwe optie met succes getest.

Nieuwe behandeling leverkanker goedgekeurd voor heel Europa

MOH_7165Een nieuwe behandeling voor leverkanker, ontwikkeld in het UMC Utrecht, heeft het Europese CE-keurmerk gekregen. Door het verkrijgen van dit keurmerk kunnen ziekenhuizen in heel Europa deze innovatieve behandeling met radioactieve holmiumbolletjes nu gaan gebruiken. De behandeling wordt op de markt gebracht door Quirem Medical, een spin-off bedrijf van het UMC Utrecht.

Bij deze nieuwe behandeling worden radioactieve bolletjes in de bloedbaan van de leverslagader gebracht en lopen deze bolletjes vervolgens vast in de allerkleinste bloedvaatjes in en rond de levertumoren. Ze geven hun straling daardoor dichtbij de tumor af. Deze manier van bestraling heet ook wel radioembolisatie.

Patiënt-specifieke behandeling

“Wij beschouwen onze holmium-microsferen als The Next Generation Microspheres”, zegt Quirem-oprichter dr. Frank Nijsen van het UMC Utrecht. Behandeling van levertumoren met radioactieve yttrium-bolletjes is al een bewezen en gewaardeerde kankertherapie door middel van radioembolisatie. De nieuwe holmium-microsferen vormen de volgende fase in de ontwikkeling van deze technologie. Dankzij de zichtbaarheid op MRI-scans en SPECT-CT is met holmium-microsferen een patiënt-specifieke behandeling op maat mogelijk. Door de verleende CE-markering kunnen patiënten in heel Europa hier nu van profiteren.”

Het UMC Utrecht werkt al vijftien jaar aan de ontwikkeling van deze innovatieve behandeling. Patiënten met levertumoren worden er in wetenschappelijke studies al zes jaar mee behandeld. In 2013 is het spin-off bedrijf Quirem Medical opgericht om de behandeling ook beschikbaar te maken voor patiënten buiten het UMC Utrecht. “De CE-markering bevestigt onze ambitie om onze technologie wereldwijd beschikbaar te maken”, reageert Jan Sigger, CEO van Quirem Medical. “Samen met klinische partners gaan we de holmiumbehandeling nu verder ontwikkelen.”

Andere organen

De onderzoeksgroep van het UMC Utrecht gaat in nauwe samenwerking met Quirem Medical de nieuwe behandeling ook geschikt maken voor de behandeling van tumoren in andere organen. Dit jaar start onderzoek naar het gebruik van holmium-microsferen bij de behandeling van hoofd-hals tumoren. De unieke beeldondersteuning met gebruik van MRI biedt ook in deze toepassing de mogelijkheid om de lokale behandeling van tumoren nauwkeurig te kunnen volgen en optimaliseren.

“Ik verwacht veel van de holmiumtherapie”, zegt interventieradioloog prof. dr. Maurice van den Bosch van het UMC Utrecht. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe behandeling. “Patiënten met levertumoren zullen hier baat bij hebben, en ik hoop dat we in de toekomst ook patiënten met andere tumoren hiermee effectiever kunnen behandelen.”

Sterker bewijs dat alcohol leverkanker kan veroorzaken

Meer dan 3 alcoholische dranken per dag kan leiden tot leverkanker. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vandaag publiceert. Voor het eerst is er meer duidelijkheid over de hoeveelheid alcohol waarbij het risico op leverkanker toeneemt. Bijna een kwart van de nieuwe gevallen van leverkanker kan worden voorkomen door niet te drinken en een gezond gewicht te hebben.

Het aantal nieuwe gevallen van leverkanker in Nederland is in 10 jaar tijd verdubbeld. Volgens de meest recente cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie is er in 2014 bij 681 mensen leverkanker vastgesteld, in 2004 ging het nog om 334 mensen. Deze vorm van kanker komt vaker bij mannen voor dan bij vrouwen: bijna 70 procent van de nieuwe gevallen van leverkanker in 2014 betrof mannen. Leverkanker wordt vaak pas in een laat stadium ontdekt en heeft de op één na slechtste overlevingskansen van alle kankersoorten. Het overlevingspercentage 5 jaar na diagnose is ongeveer 15 procent.

Uit het nieuwe rapport dat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vandaag publiceert blijkt dat het wetenschappelijke bewijs sterker is dat alcohol kan leiden tot leverkanker. Voor het eerst is er meer duidelijkheid over de hoeveelheid alcohol: ongeveer 3 alcoholische dranken of meer per dag kan een oorzaak zijn van leverkanker. Mensen die zowel alcohol drinken als roken lopen nog meer risico.

De onderzoekers benadrukken dat het risico op andere kankersoorten, waaronder borstkanker en slokdarmkanker, al bij een matige consumptie van alcohol toeneemt. Daarom blijft het advies om liever niet te drinken, en anders om dit te beperken tot 2 glazen per dag voor mannen en 1 glas per dag voor vrouwen.

Voor het eerst is er nu ook sterk bewijs dat overgewicht een oorzaak kan zijn van leverkanker. Er zijn nu officieel 10 kankersoorten bekend die te maken hebben met overgewicht en obesitas, namelijk: darm-, slokdarm-, alvleesklier-, nier-, baarmoeder-, borst- (bij vrouwen na de menopauze), eierstok-, galblaas-, prostaat- en nu ook leverkanker.

Daarnaast is er sterk bewijs gevonden dat koffie het risico op leverkanker kan verlagen. Eerder werd dit verband ook al in kaart gebracht bij baarmoederkanker, maar dit moet verder onderzocht worden voordat hierover adviezen gegeven kunnen worden. De mogelijke invloed van koffie op andere ziekten moet ook verder onderzocht worden.

Het nieuwe rapport is gebaseerd op een grootschalige analyse van wereldwijd onderzoek naar voeding, leefstijl en leverkanker. In totaal zijn er 34 studies geanalyseerd met gegevens van 8.153.000 mensen.

Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “De bevindingen uit dit onderzoek zijn hoopgevend. Leefstijlfactoren spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van leverkanker. Dat betekent dat zelfs kleine veranderingen in onze voeding en leefstijl een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de preventie van deze ziekte. Een gezonde leefstijl is helaas geen garantie, maar door gezond te eten, geen alcohol te drinken, meer te bewegen, een gezond gewicht te behouden en niet te roken geef je jezelf wel de beste kans op een toekomst zonder kanker.”

Behandeling van primaire leverkanker: inclusie SARAH-onderzoek voltooid, resultaten worden eind 2016 verwacht

Na in december 2011 te zijn gelanceerd door de Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, hebben zich inmiddels meer dan 400 patiënten aangemeld voor ‘SARAH’ – het Franse nationale, gerandomiseerde gecontroleerde multicentrische studie naar yttrium-90 hars microsferen versus sorafenib in gevorderd hepatocellulair carcinoom (HCC). De resultaten van dit onderzoek worden eind 2016 verwacht.

De inclusie van patiënten voor SARAH, een grote Franse studie voor patiënten met gevorderde, ongeneeslijke primaire leverkanker (hepatocellulair carcinoom of HCC), is afgerond; het doel van 400 patiënten is volgens de hoofdonderzoeker overschreden, Professor Valérie Vilgrain MD, PhD, van de afdeling Radiologie van het Beaujon Ziekenhuis, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en de Universiteit van Parijs VII/Diderot, Sorbonne Paris Cité, Frankrijk.

In de gerandomiseerde en gecontroleerde SARAH-studie, gesponsord door de AP-HP, wordt de werkzaamheid van selectieve interne radiotherapie (SIRT, ook bekend als radio-embolisatie) met behulp van yttrium-90 [Y-90] hars microsferen (SIR-Spheres(R) Y-90 hars microsferen, Sirtex Medical Limited, Sydney, Australië) vergeleken met de werkzaamheid van sorafenib (Nexavar(R), Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Berlijn, Duitsland), een systemische therapie die de huidige zorgstandaard vormt voor patiënten met ongeneeslijk gevorderd HCC. “SARAH is de grootste gerandomiseerde studie ooitwaarin selectieve interne radiotherapie – of enige andere op de lever gerichte therapie – werd vergeleken met de systemische therapie die de zorgstandaard vormt bij de behandeling van primaire leverkanker. Het onderzoeksteam van SARAH is verheugd dat de inclusies nu zijn afgerond, waarbij de resultaten eind 2016 kunnen worden verwacht”, zegt prof. Vilgrain.

SARAH (SorAfenib versus Radio-embolisatie bij Advanced (gevorderd) Hepatocellulair carcinoom) is een fase III multicentrische prospectieve gerandomiseerde open-label-studie voor patiënten in Frankrijk met gevorderd HCC (Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) stadium C) met of zonder trombose van de poortader en zonder extrahepatische uitzaaiingen, bij wie de aandoening progressief of gerecidiveerd is na eerdere therapie en die niet in aanmerking komen voor chirurgische resectie, ablatie of levertransplantatie.[1],[2]

Het primaire doel van het SARAH-onderzoek is om te evalueren of radio-embolisatie met Y-90 hars microsferen een betere overlevingskans biedt dan sorafenib bij patiënten met gevorderd HCC. In deze studie wordt ook de kwaliteit van leven bij patiënten vergeleken alsmede de mate waarin de behandelingen worden verdragen.

Er zijn meer dan 25 specialistische kankercentra in heel Frankrijk betrokken bij deze studie, die wordt gecoördineerd door Professor Valérie Vilgrain. SIR-Spheres Y-90 hars microsferen is gekozen als de experimentele arm van deze onafhankelijke nationale multicentrische studie. “Het beoogde aantal inclusies werd in circa drie jaar behaald, wat opmerkelijk is voor een onderzoek van deze grootte in één land voor een moeilijk te behandelen vorm van kanker met weinig bewezen therapeutische keuzes”, geeft Prof. Vilgrain aan.

Sorafenib is de gevestigde standaardbehandeling voor patiënten met gevorderd HCC als gevolg van de resultaten van de gerandomiseerde, gecontroleerde fase III ‘SHARP’-studie, die een verbeterde mediane algehele overlevingskans aantoonde van 8 tot 11 maanden in vergelijking met een placebo.[3] Echter, 80% van de patiënten die met sorafenib was behandeld, kreeg ook bijwerkingen die samenhangen met de behandeling.

SIRT met SIR-Spheres Y-90 hars microsferen is een goedgekeurde behandeling voor inoperabele levertumoren. Het is een minimaal-invasieve behandeling die hoge doses hoogenergetische bètastraling direct aan de tumoren afgeeft. SIRT wordt aan patiënten toegediend door interventieradiologen, die via een katheter miljoenen radioactieve microsferen (diameter tussen 20 en 60 micron) toedienen in de leverslagaders die bloed toevoeren naar de tumoren. Door de bloedtoevoer van de tumor te gebruiken, richten de microsferen zich selectief op levertumoren met een stralingsdosis die tot 40 keer hoger ligt dan bij conventionele radiotherapie, waarbij het gezonde weefsel wordt ontzien.

De interesse in een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek van SIRT met Y-90 hars microsferen in deze patiëntenpopulatie is gebaseerd op een groot aantal niet-geblindeerde , niet-gerandomiseerde studies en een groot multicentrisch Europees onderzoek over de uitkomsten op lange termijn met betrekking tot overleving en veiligheid van SIR-spheres Y-90 hars microsferen bij patiënten met inoperabel HCC.[4] In 13 niet-geblindeerde, niet-gerandomiseerde studies met in totaal 400 patiënten met gevorderd HCC was de gecombineerde schatting van de mediane algehele overleving na radio-embolisatie met Y-90 hars microsferen 15 maanden, met een spreiding tussen 7 en 27 maanden.

Huidige beschikbaarheid van SIR-Spheres Y-90 hars microsferen 
SIR-Spheres Y-90 hars microsferen zijn goedgekeurd voor de behandeling van inoperabele levertumoren in Australië, de Europese Unie (CE-markering), Argentinië (ANMAT), Brazilië en diverse landen in Azië, zoals India en Singapore. SIR-Spheres Y-90 hars microsferen zijn ook goedgekeurd door de FDA (PMA, pre-market approval) en zijn in de VS geïndiceerd voor de behandeling van niet-resectabele colorectale leveruitzaaiingen in combinatie met intrahepatische chemotherapie van de leverslagader met floxuridine.

Over hepatocellulair carcinoom 
HCC doet zich gewoonlijk voor bij mensen van wie de lever ernstig beschadigd of cirrotisch is door aandoeningen als hepatitis of alcoholmisbruik. Het is een van de tien meest voorkomende kankers ter wereld, met jaarlijks bijna 750.000 nieuw-gediagnosticeerde gevallen, en de op één na meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker.[5] Deze aandoening doet zich het meest frequent voor in regio’s waar virale hepatitis B of C het meest worden gediagnosticeerd, zoals in Azië en het gebied rond de Stille Oceaan en Zuid-Europa.

Hepatocellulaire kanker kan worden genezen door een operatie, ofwel door de aangedane delen van de lever te verwijderen of door transplantatie van een lever van een gezonde donor. Bij de grote meerderheid van de patiënten met HCC is de aandoening echter te ver gevorderd voor chirurgische interventie; als gevolg daarvan kan de overlevingskans variëren van enkele maanden tot twee jaar of langer, hetgeen grotendeels afhankelijk is van de staat van de leverfunctie ten tijde van de diagnose en de mate van uitgebreidheid van de ziekte.